تبلیغات
پیامک - پیامک جملات کوتاه از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)

پیامک جملات کوتاه از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص)

 

نوع مطلب :پیامک سخنان پیامبر حضرت محمد(ص) ،

نوشته شده توسط:arman shahrمحبوبترین کارها در نزد خدا کاریست که دوام آن بیشتر است گرچه اندک باشد(نهج الفصاحة جمله73)

برچهره چاپلوسان خاک بپاشید.( نهج الفصاحة جمله 91)

مردم را از معاشرانشان بشنایسد زیرا هم جنس با هم جنس پرواز میکند( نهج الفصاحة جمله 106)

برامت خویش بیشتراز هرچیزازشکم پرستی وپرخوابی وبیکارگی وبی ایمانی بیمناکم(جمله 109)

ایمان خود را خالص کن تااندکی عبادت تو را کفایت کند( نهج الفصاحة جمله 110)

خدا رابخوانید و به اجابت دعای خویش یقین داشته باشید وبدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بیخبر نمیپذیرد( نهج الفصاحة جمله 116)

اگر خداوند چیزی به تو داد باید نشان نعمت وکرم وی در تو پدیدار شود( نهج الفصاحة جمله 128)

وقتی کسی که اخلاق ودین وی مایه رضایت است ;بخواستگاری می آید بوی زن بدهیدواگر چنین نکنید فتنه وفساد در زمین فراوان خواهد شد( نهج الفصاحة جمله 130)

وقتی کس آشنای خود را دوست دارد او را آگاه سازد که این کار موجب باقی ماندن دوستی ودوام محبت است( نهج الفصاحة جمله 140)

هر کس کاری میکند باید آنرا خوب انجام دهد( نهج الفصاحة جمله 221)

خوارترین انسان کسی است که مردم را خوارشمارد( نهج الفصاحة جمله 250)

وقتی کار به نهایت سختی رسید راه چاره پیدا میشود( نهج الفصاحة جمله 296)

میان مردم را به اصلاح آورید اگرچه با دروغ باشد( نهج الفصاحة جمله 318)

دانش را بجویید اگرچه در چین باشد ( نهج الفصاحة جمله 324)

خدا را چنان پرستش کن که گویی او را میبینی اگرتو او را نمی بینی بدان که او تو را میبیند( نهج الفصاحة جمله 335)

عاقلتر از همه مدرم کسی است که با مردم بیشتر صلح ونرمی کند( نهج الفصاحة جمله 358)

زانوی شتر را ببند وتوکل کن( نهج الفصاحة جمله 359)

دانشمند ترین مردم کسی است که دانش دیگران را به آگاهی خود بیفزاید( نهج الفصاحة جمله 360)

بدانکه پیروزی همراه صبر است و کشایش هراه رنج وبدنبال سختی آسانی است( نهج الفصاحة جمله 363)

چنان کار کن که گویی هیچ وقت نخواهی مرد و چنان بیمناک باش که گویی فردا خواهی مرد( نهج الفصاحة جمله 367)

کارها وابسته به نیت است( نهج الفصاحة جمله 369)

دانشمند باش یا دانش آموز یا مستمع یا دوستدار علم و پنجمی مباش که هلاک خواهی شد( نهج الفصاحة جمله 375)

غافلتر از همه مردم کسی است که از تغییر احوال جهان پند نگیرد( نهج الفصاحة جمله 379)

بی نیازترین افراد کسی است که اسیر طمع نباشد( نهج الفصاحة جمله 380)

بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است( نهج الفصاحة جمله 387)

لذت حسود از همه کس کمتر است( نهج الفصاحة جمله 430)

بقدر توانایی خود عبادت کنید زیرا وقتی شما ملول شدید خدا نیز ملول میشود ,در نظر خدا بهترین کارها آنست که بادوامتر است اگرچه اندک باشد( نهج الفصاحة جمله 453)

تفریح کنید وبازی کنید زیرا دوست ندارم که در دین شما خشونتی دیده شود( نهج الفصاحة جمله 531)

راهی میان افراط و تفریط است و بهترین کارها میانه رویست( نهج الفصاحة جمله 541)

القای خیر از خاموشی بهتر و خاموشی از القای شر بهتر است( نهج الفصاحة جمله 549)

هرکه تورا سرزنش کرد از کینه خود درامان ساخته است( نهج الفصاحة جمله 550)

اگر میخواهید قدر نعمت خدا را بدانید به پائین تراز خود بنگرید نه به بالاتر از خود( نهج الفصاحة جمله 563)

آدمیزاد بر آن چیزیکه از آن منع شده سخت حریص است( نهج الفصاحة جمله 571)

حسد نیکی ها را میخورد چنانکه آتش هیزم را میخورد( نهج الفصاحة جمله 616)

هرکه از روش و کار دیگری راضی باشد مثل اوست( نهج الفصاحة جمله620 )

خود پسندی و غرور عبادت هفتاد ساله را نابود میکند( نهج الفصاحة جمله 656)

خداوند کوشش را بر شما مقرر داشته پس تلاش وکوشش کنید( نهج الفصاحة جمله 709)

خوش اخلاقی گناه را محو میکند چنانکه آفتاب یخ را آب میکند( نهج الفصاحة جمله845 )

گمان خوب به خدا داشتن از خوب عبادت کردن اوست( نهج الفصاحة جمله 846)

دلها مانند ظرف است و بهتر از همه دلیست که ظرفیت آن بیشتر است( نهج الفصاحة جمله935 )

علاج نادانی سوال است( نهج الفصاحة جمله 946)

دل مانند رشته ای است در بیابانی به درختی آویخته که باد پیوسته آن را زیرو رو میکند( نهج الفصاحة جمله947 )

مردم مطابق پندارهای خود محشور میشوند( نهج الفصاحة جمله948 )

همه خوبیها را به عقل میتوان دریافت و هر که عقل ندارد دین ندارد( نهج الفصاحة جمله951 )

هر چه زیادش مست میکند ازکمش نیزاجتناب کنید( نهج الفصاحة جمله 964)

هر که با متهمان آمیزش کند بیشتر از همه مردم سزاوار تهمت است( نهج الفصاحة جمله975 )

نخستین مرحله عبادت خاموشی است( نهج الفصاحة جمله 976)

از افراط در کار دین بپرهیزید که پیشینیان شما از افراط در کار دین هلاک شدند( نهج الفصاحة جمله995 )

از مدح کردن بپرهیزید که مانند سر بریدن است( نهج الفصاحة جمله 1000)