تبلیغات
پیامک - سخن پیامکی از بزرگان

سخن پیامکی از بزرگان

 

نوشته شده توسط:arman shahr

فکر و عقل دو دریای عظیمند و مرواریدشان حکت و فرزانگیست.امام علی
هنر گوش دادن را فرا گیرید,فرصتها گاهی به آهستگی در میزنند.فرانک تایر
بدی را با عدالت پاسخ دهید و مهربانی را با مهربانی.کنفسیوس
قابل اعتماد بودن ارزشمندتر از دوست داشتنی بودن است.مک دونالد
کسی که کمترین خواسته را دارد ثروتمندترین است.سیسرون
ارزش هرکسی به قدر همت اوست.امام علی
سکوت بجا بسیار فصیحتر از یک سخنرانی است.ام تی تاپر
خداوند به دستهای پاک می نگرد نه به دستهای پر.
کاملترین سرمایه ادب است.امام حسن